کارشـنـاس23

کارشناسی خودرو پژو پارس به همراه ویدیو

در کلیپ زیر گروه کارشناسی 23 به بررسی یک دستگاه خودرو پژو پارس پرداخته است که شرح ایرادات خودرو به صورت تیتر وار بیان می شود  : 1- دستکاری کیلومتر در حدود 100 هزار کیلومتر 2- ضربه وتصادف و خوردگی در قسمت شاسی جلو چپ و شاسی عقب دو طرف 3-رنگ شدگی و تعویض در […]

تمامی حقوق برای گروه کارشناسی 23 محفوظ است – از 1398 تهران ، اندیشه فاز یک ، بلوار مدرس ، بعد از خیابان هشتم شرقی ، کارشناسی خودرو23
مسیر یابی و آدرس ما در نقشه
درخـواست سـریع کارشناس